044 455-34-07
Вход для партнеров

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік.

20.04.2018
Інформация "Енергоприладпостач"
Титульний аркуш   Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Голова правління Лисенко ...
читать далее

Повідомлення про виникнення особливої інформації

10.08.2017
« Повідомлення про виникнення особливої інформації   І. Загальні відомості   1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство «Електроприладпостач» 2. Організаційно-правова ...
читать далее

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік.

13.04.2017
Інформация "Енергоприладпостач"
Титульний аркуш   Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній ...
читать далее

Повідомлення про виникнення особливої інформації.

13.04.2017
Інформация "Енергоприладпостач"
Повідомлення про виникнення особливої інформації І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство «Електроприладпостач» 2. Організаційно-правова форма ...
читать далее

До уваги акціонерів ПАТ «Електроприладпостач»!

06.03.2017
Інформация "Енергоприладпостач"
Публічне акціонерне товариство «Електроприладпостач», місцезнаходження якого: м. Київ, вул. Радищева, буд. 3, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні ...
читать далее

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік.

21.04.2016
Титульний аркуш   Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній ...
читать далее

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

11.03.2016
Інформация "Енергоприладпостач"
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство ...
читать далее

До уваги акціонерів ПАТ «Електроприладпостач»!

11.03.2016
Інформация "Енергоприладпостач"
До уваги акціонерів ПАТ «Електроприладпостач»!   Публічне акціонерне товариство «Електроприладпостач», місцезнаходження якого: м. Київ, вул. Радищева, буд. 3, повідомляє про проведення ...
читать далее

Активисты хотят обустроить велопарковки возле учебных заведений

08.02.2016
ОО «Молодая Просвита» начала активную работу над проектом «На велосипеде на обучение«. Проект предусматривает установку велосипедных парковок возле всех учебных заведений ...
читать далее

Киев готовится к сильному таянию снежного покрова

27.01.2016
Городскими властями начаты предупредительные меры в случае резкого таяния льда. К примеру, по мосту Патона расставлены специальные метки с целью своевременного отслеживания уровня воды. Все ...
читать далее