044 455-34-07
Вход для партнеров

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ ТА ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ СТАНОМ НА ДАТУ СКЛАДАННЯ ПЕРЕЛІКУ АКЦІОНЕРІВ.

22.04.2019
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ ТА ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ СТАНОМ НА ДАТУ СКЛАДАННЯ ПЕРЕЛІКУ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ...
читать далее

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента.

12.04.2019
Особлива інформація
читать далее

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ ТА ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ.

21.03.2019
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ ТА ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ СТАНОМ НА ДАТУ СКЛАДАННЯ ПЕРЕЛІКУ ОСІБ, ЯКИМ НАДСИЛАЄТЬСЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО ...
читать далее

Регульована інформація.

19.03.2019
Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.
читать далее

До уваги акціонерів Публічного акціонерного товариства «Електроприладпостач»!

19.03.2019
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів До уваги акціонерів Публічного акціонерного товариства «Електроприладпостач»! Публічне акціонерне товариство «Електроприладпостач» ...
читать далее

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік.

20.04.2018
Інформация "Енергоприладпостач"
Титульний аркуш   Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Голова правління Лисенко ...
читать далее

Повідомлення про виникнення особливої інформації

10.08.2017
« Повідомлення про виникнення особливої інформації   І. Загальні відомості   1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство «Електроприладпостач» 2. Організаційно-правова ...
читать далее

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік.

13.04.2017
Інформация "Енергоприладпостач"
Титульний аркуш   Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній ...
читать далее

Повідомлення про виникнення особливої інформації.

13.04.2017
Інформация "Енергоприладпостач"
Повідомлення про виникнення особливої інформації І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство «Електроприладпостач» 2. Організаційно-правова форма ...
читать далее

До уваги акціонерів ПАТ «Електроприладпостач»!

06.03.2017
Інформация "Енергоприладпостач"
Публічне акціонерне товариство «Електроприладпостач», місцезнаходження якого: м. Київ, вул. Радищева, буд. 3, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні ...
читать далее