044 455-34-07
Вход для партнеров

Річна фінансова звітність ПАТ «Електроприладпостач» за 2014 рік.

22.04.2015
Інформация "Енергоприладпостач"
Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (примітки) Баланс (Звіт про фінансовий стан) Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний ...
читать далее

Звіт ревізійної комісії ПАТ «ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ» За 2014 рік

22.04.2015
Інформация "Енергоприладпостач"
Звіт ревізійної комісії ПАТ «ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ» За 2014рік Ревізійна комісія провела перевірку господарської діяльності та фінансових звітів ПАТ «Електроприладпостач» станом на 31.12.2014 р., а ...
читать далее

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

22.04.2015
Інформация "Енергоприладпостач"
Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
читать далее

До уваги акціонерів ПАТ «Електроприладпостач»!

13.03.2015
Інформация "Енергоприладпостач"
Публічне акціонерне товариство «Електроприладпостач», місцезнаходження якого: м. Київ, вул. Радищева, буд. 3, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні ...
читать далее

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

23.04.2014
Інформация "Енергоприладпостач"
І. Основні відомості про емітента   1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: ПАТ «Електроприладпостач», 01882108, ...
читать далее

До уваги акціонерів ПАТ «Електроприладпостач»!

07.04.2014
Публічне акціонерне товариство «Електроприладпостач», місцезнаходження якого: м. Київ, вул. Радищева, буд. 3корп. «А», повідомляє що до порядку денного загальних зборів акціонерів, які ...
читать далее

Повідомлення про чергові загальні збори акціонерів

17.03.2014
« До уваги акціонерів ПАТ «Електроприладпостач»! Публічне акціонерне товариство «Електроприладпостач», місцезнаходження якого: м. Київ, вул. Радищева, буд. 3, повідомляє про проведення чергових ...
читать далее

Особлива інформація емітента

24.04.2013
Титульний аркуш Повідомлення   Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в ...
читать далее

Річна інформація емітента за 2012 рік

24.04.2013
1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента: ПАТ «Електроприладпостач» 1.2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство 1.3. Місцезнаходження емітента: 03124, ...
читать далее

Повідомлення про чергові загальні збори акціонерів

19.03.2013
о уваги акціонерів ПАТ «Електроприладпостач»!   Публічне акціонерне товариство «Електроприладпостач», місцезнаходження якого: м. Київ, вул. Радищева, буд. 3, повідомляє про проведення ...
читать далее