044 455-34-07
Вход для партнеров

До уваги акціонерів ПАТ «Електроприладпостач»!

07.04.2014
Публічне акціонерне товариство «Електроприладпостач», місцезнаходження якого: м. Київ, вул. Радищева, буд. 3корп. «А», повідомляє що до порядку денного загальних зборів акціонерів, які ...
читать далее

Повідомлення про чергові загальні збори акціонерів

17.03.2014
« До уваги акціонерів ПАТ «Електроприладпостач»! Публічне акціонерне товариство «Електроприладпостач», місцезнаходження якого: м. Київ, вул. Радищева, буд. 3, повідомляє про проведення чергових ...
читать далее

Особлива інформація емітента

24.04.2013
Титульний аркуш Повідомлення   Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в ...
читать далее

Річна інформація емітента за 2012 рік

24.04.2013
1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента: ПАТ «Електроприладпостач» 1.2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство 1.3. Місцезнаходження емітента: 03124, ...
читать далее

Повідомлення про чергові загальні збори акціонерів

19.03.2013
о уваги акціонерів ПАТ «Електроприладпостач»!   Публічне акціонерне товариство «Електроприладпостач», місцезнаходження якого: м. Київ, вул. Радищева, буд. 3, повідомляє про проведення ...
читать далее

Річна інформація емітента за 2011 рік

24.04.2012
1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента: ПАТ «Електроприладпостач» 1.2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство 1.3. Місцезнаходження емітента: 03124, ...
читать далее

Річна інформація емітента за 2010 рік

06.09.2011
Річна інформація емітента за 2010 рік   1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента: ПАТ «Електроприладпостач» 1.2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне ...
читать далее

Статут ПАТ «Електроприладпостач»

30.04.2011
Статут ПАТ «Електроприладпостач»
читать далее

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

28.04.2011
Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство «Електроприладпостач» 1.2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 1.3. Місцезнаходження ...
читать далее

Положення ПАТ «Електроприладпостач»

30.08.2010
Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «Електроприладпостач» Положення про наглядову раду ПАТ «Електроприладпостач» Положення про правління ПАТ ...
читать далее