044 455-34-07
Вход для партнеров

Повідомлення про виникнення особливої інформації.

Повідомлення про виникнення особливої інформації
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство «Електроприладпостач» 2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 3. Місцезнаходження 03680, Київ, Радищева, 3 4. Код за ЄДРПОУ 01882108 5. Міжміський код та телефон, факс 0442062046 6. Електронна поштова адреса postach_r@ukr.net 7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://elpp.com.ua/ 8. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв 12.04.2017 р. (протокол № 1/2017) у зв’язку з закiнченням термiну повноважень прийнято рiшення про припинення повноважень наступних посадових осіб: — голови наглядової ради Зеленського Юрія Володимировича (згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана). Особа володіє часткою 0,0003% в статутному капiталі товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 26.04.2011 р. — члена наглядової ради Шило Олени Віталіївни (згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана). Особа не володіє часткою в статутному капiталі товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді з 26.04.2011 р. — члена наглядової ради Малишевої Олени Миколаївни (згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана). Особа не володіє часткою в статутному капiталі товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді з 26.04.2011 р. — члена наглядової ради Школьнікова Олександра Аркадійовича (згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана). Особа володіє часткою 0,0301% в статутному капiталі товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 25.08.2010 р. — члена наглядової ради Грома Сергія Валентиновича (згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана). Особа володіє часткою 0,5385% в статутному капiталі товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 25.08.2010 р. — голови ревізійної комісії Швець Лілії Євгенівни (згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана). Особа володіє часткою 0,0003% в статутному капiталі товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді з 25.08.2010 р. — члена ревізійної комісії Шинкаренко Ніни Тимофіївни (згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана). Особа володіє часткою 0,0003% в статутному капiталі товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді з 25.08.2010 р. — члена ревізійної комісії Панченко Ольги Миколаївни (згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана). Особа володіє часткою 0,0003% в статутному капiталі товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді з 25.08.2010 р. — члена ревізійної комісії Вишняк Світлани Георгіївни (згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана). Особа не володіє часткою в статутному капiталі товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді з 25.08.2010 р. — члена ревізійної комісії Ковальової Вікторії Вікторівни (згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана). Особа не володіє часткою в статутному капiталі товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді з 26.04.2011 р. Загальними зборами акцiонерiв 12.04.2017 р. (протокол № 1/2017) прийнято рiшення про обрання на посаду (переобрання) наступних посадових осіб: — члена наглядової ради Зеленського Юрія Володимировича (згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана). Особа володіє часткою 0,0003% в статутному капiталі
товариства. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав наступнi посади: член наглядової ради, голова наглядової ради ПАТ «Електроприладпостач». Строк на який обрано — 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. — члена наглядової ради Шило Олену Віталіївну (згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана). Особа не володіє часткою в статутному капiталі товариства. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: член наглядової ради; бухгалтер ТДВ «Iрва»; бухгалтер ПП «Престо Сервiс». Строк на який обрано — 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. — члена наглядової ради Малишеву Олену Миколаївну (згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана). Особа не володіє часткою в статутному капiталі товариства. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: член наглядової ради; директор ТОВ «Лідер Кастодіон»; бухгалтер ПАТ «Ірва». Строк на який обрано — 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. — члена наглядової ради Школьнікова Олександра Аркадійовича (згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана). Особа володіє часткою 0,0301% в статутному капiталі товариства. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: член наглядової ради Товариства, директор ТОВ «Термiнал+». Строк на який обрано — 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. — члена наглядової ради Грома Сергія Валентиновича (згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана). Особа володіє часткою 0,5385% в статутному капiталі товариства. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: член наглядової ради Товариства, Генеральний директор ТОВ «Термiнал-М». Строк на який обрано — 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. — члена ревізійної комісії Швець Лілію Євгенівну (згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана). Особа володіє часткою 0,0003% в статутному капiталі товариства. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: голова ревiзiйної комiсi Товариства, головбух ТДВ «IРВА». Строк на який обрано — 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. — члена ревізійної комісії Шинкаренко Ніну Тимофіївну (згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана). Особа володіє часткою 0,0003% в статутному капiталі товариства. Обiймала попереднi посади: член ревiзiйної комiсi Товариства, головбух ТДВ «НДI «Ферммаш». Строк на який обрано — 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. — члена ревізійної комісії Панченко Ольгу Миколаївну (згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана). Особа володіє часткою 0,0003% в статутному капiталі товариства. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: член ревiзiйної комiсiї Товариства, головбух ТДВ КЕМЗ «Стенд». Строк на який обрано — 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. — члена ревізійної комісії Вишняк Світлану Георгіївну (згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана). Особа не володіє часткою в статутному капiталі товариства. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: член ревiзiйної комiсiї Товариства, головбух ТОВ «Термiнал-М». Строк на який обрано — 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. — члена ревізійної комісії Ковальову Вікторію Вікторівну (згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана). Особа не володіє часткою в статутному капiталі товариства. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: член ревізійної комісії Товариства; головний бухгалтер ТОВ «Торгтрейд-2005». Строк на який обрано — 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 2. Найменування посади: Голова правління Лисенко Ліна Миколаївна.